Nyheder

ARRANGERE TREC STÆVNE

 

Planlægning af et TREC stævne har mange forskellige aspekter, så TREC Danmark har udarbejdet en stævnedrejebog, der kan hentes her.. Når stævnet skal planlægges, er det vigtigt at beskrive stævnets klasser ved hjælp af propositioner, så deltagende ryttere får korrekt information, når de vil tilmelde sig. Det kan være til stor hjælp at kigge i reglementet og på øvelsesbeskrivelserne, se under faneblad: Foreningen TREC.dk: Reglement og øvelser.


STÆVNEANSØGNING har fået sit eget underpunkt til For Arrangører! (Klik her)


OFFICIALS

Ved 3-fasede stævner, betaler stævnearrangør for overdommer, maks. 750 kr per dag inkl. kørsel (trec.dk betaler evt kørsel ud over 250 kr, så afstanden til en overdommers bopæl skal ikke afskrække. Øvrige officials er frivillige, der uden aflønning hjælper til et stævne og de er derfor meget vigtige for et stævnes afvikling. Husk, at uden mad og drikke, duer helten ikke..

Liste over uddannede overdommere og dommere i Danmark: klik her

BETALING

TREC Danmark opkræver stævneindskud og overfører efter godkendt stævneregnskab indskuddet til stævnearrangøren - der fratrækkes betaling af overdommer samt betaling per deltagende ekvipage:


NiveauMedlemIkke-medlem
1 (T00-T5)25 kr50 kr
2 (T10-T15)25kr50 kr
3 og 4 (T20 og op)50 kr100 kr

Der skal anvendes TREC Danmark deltagerrosetter, placeringsrosetter og fasevinderrosetter. Disse afregnes med 10 kr per roset for deltagerrosetter og 20 kr per roset for fasevinder/placeringsroset.    

DOKUMENTER

Til selve stævnet skal der bruges en del dokumenter. Det kan være kontrolkort, som rytterne skal skal have med på Orienteringsfasen (POR), dommerbedømmelseslister til Gangartsfasen (MA) eller øvelsesbeskrivelser og bedømmelsesark til øvelsesfasen (PTV). Alle dokumenterne findes nedenfor.

DokumentBeskrivelse 
  
Orienteringsfase (POR): 
POR kontrolkort 04.2024.pdf
Kontrolkort skal printes ad 2 gange: Kontrolkort kan med fordel printes på 160 g/m2 papir! OBS, der kan skrives i felterne.
Maproom skilt
Viser rytterne, hvor Maproom er 
Maproom liste
Startliste til brug i Maproom 
KM skilt (word) KM skilt til ophængning i maproom og på EKP'er - klasse og km/t kan indsættes og printes
KM skilt (pdf) KM skilt til ophængning i maproom og på EKP'er - klasse og km/t skrives på med fx tusch
PP liste PP-liste til notering af rytternes ankomsttid til PP
EKP liste
EKP-liste til notering af rytterenes ankomst og afgangstid EKP
Mål liste
Målliste til notering af rytternes ankomst til mål 
Udstyrskontrol liste Liste til notering af medbragt udstyr 
Slutpunkt skilt Viser rytterne, hvor slutpunktet er
Slutpunkt liste Liste til notering af rytternes ankomst ved slutpunkt (hvis de har misset mål) 
Vejledning - POR EKPVejledning til de hjælpere, der skal bemande EKP
Vejledning - POR PPVejledning til de hjælpere, der skal bemande PP
Vejledning - POR målVejledning til de hjælpere, der skal bemande mål
  
Gangartsfase (MA):
 
MA bedømmelsesark  Bruges af alle dommere og tidtagere til at notere bedømmelse og tidtagning  
MA point
Bruges til udregning af resultater for Gangartsridt 
  
Øvelsesfase (PTV): 
PTV startliste Startliste til notering af rytternes starttidspunkt 
PTV mållisteMålliste til notering af rytternes ankomsttidspunkt til mål
 TREC PTV bedømmelse - vejledning 2023.02.pdfVejledning og råd til PTV dommere
  
 Dyrlæge kontrolliste  Til brug ved stævner, hvor der skal være dyrlægekontrol

 Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer